Τα οικονομικά της υγείας προσφέρουν στο φοιτητή εργαλεία της οικονομικής θεωρίας έτσι ώστε να μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τα θέματα της υγείας