Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις για κατανόηση της επεξεργασίας δεδομένων στον κόσμο των επιχειρήσεων. Παρουσιάζει μία σύγχρονη οπτική των θεμελιωδών εννοιών και διδάσκει ορολογία και θεωρία υπολογιστών. Συζητούνται και αναλύονται όροι όπως «τεχνικός εξοπλισμός και λογισμικό υπολογιστών», «πληροφοριακά συστήματα» και «γλώσσες πληροφορικής». Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τα πακέτα λογισμικού και τη χρήση αυτών για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων επιχειρηματικού χαρακτήρα. Αναπτύσσουν τις ικανότητές τους για την επίλυση ποσοτικών/ υπολογιστικών προβλημάτων σε θέματα διαχείρισης, χρηματοδότησης, μάρκετινγκ κ.λπ. Το μάθημα αυτό προσφέρεται για προπτυχιακούς φοιτητές μόνο.

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

1. Περιγράφουν την δομή και λειτουργία ενός Η/Υ.

2. Δημιουργούν και να επιμελούνται αρχεία στην Microsoft Office Excel, Word και PowerPoint.

3. Κατανόηση και  ρύθμιση των διαφόρων λογισμικών Windows.

4. Κατέχουν βασικές γνώσεις δικτύων.