Στο μάθημα αυτό οι σπουδαστές θα αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των μεθόδων αποτρίχωσης που διδάχθηκαν μέχρι τώρα. Θα γνωρίσουν και κυρίως θα εφαρμόσουν εξειδικευμένες μεθόδους μόνιμης αποτρίχωσης με την χρήση του laser και του παλμικού φωτός

Το μάθημα αυτό αποτελεί το δεύτερο μέρος μιας σειράς μαθημάτων που στόχο έχουν την παροχή θεμελιωδών γνώσεων σχετικά με την αποκατάσταση βλαβών στον υπολογιστή. Οι φοιτητές θα εμπλακούν σε καθήκοντα που σχετίζονται με σημαντικά προληπτικά μέτρα και προετοιμασίες για τον επιτυχή εντοπισμό βλάβης, την τοποθεσίας αυτής και τις ενέργειες αποκατάστασής της. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τα ουσιώδη στοιχεία ενός σύγχρονου υπολογιστή, καθώς και την εγκατάσταση, διαμόρφωση, οργάνωση, και συντήρηση αυτών.  

Το μάθημα αυτό αποτελεί το δεύτερο μέρος μιας σειράς μαθημάτων με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών στην συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων σε προσωπικούς υπολογιστές. Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται κυρίως σε φορητούς υπολογιστές. Το μάθημα αρχίζει με επανάληψη των βασικών διαδικασιών συντήρησης και αντιμετώπισης προβλημάτων σε επιτραπέζιους υπολογιστές. Στη συνέχεια οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τους φορητούς υπολογιστές και τα μέρη που τους αποτελούν, λαμβάνοντας πρακτική εξάσκηση στις διαδικασίες αντικατάστασης μερών, συντήρησης τους και αντιμετώπισης προβλημάτων. Επιπλέων οι φοιτητές θα εξασκηθούν στη χρήση λογισμικού για αντιμετώπιση προβλημάτων εξ’ αποστάσεως και τέλος θα εισαχθούν στη διαδικασία αντιμετώπισης βασικών προβλημάτων σε φορητές συσκευές όπως smart phones και tablets.

Το μάθημα αυτό αποσκοπεί στο να εισάγει τον φοιτητή στις τεχνολογίες δικτύωσης και την εφαρμογή αυτών με σκοπό να τον προετοιμάσει για τα μαθήματα δικτύωσης και επικοινωνιών που θα ακολουθήσουν.  Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ο φοιτητής θα κατανοήσει τις βασικές έννοιες δικτύωσης και θα γνωρίσει τα διάφορα μέσα, συσκευές, αρχιτεκτονικές και πρωτόκολλα. Τέλος θα εξασκηθεί στην κατασκευή καλωδίων και στο σχεδιασμό και εγκατάσταση τοπικών δικτύων.

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν μια εις βάθος γνώση για τη σύγχρονη διαχείριση ενός λειτουργικού συστήματος (όπως ένα περιβάλλον Windows) για προσωπικούς υπολογιστές, σε γραφικά περιβάλλοντα όπως και σε περιβάλλοντα κονσόλας. Τέλος, οι φοιτητές θα εξειδικευτούν στην εγκατάσταση, συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων ενός λειτουργικού συστήματος.

Το μάθημα παρέχει μια καλύτερη αντίληψη για συστήματα πληροφορικής και τις εφαρμογές τους στον κόσμο της εκπαίδευσης.  Παρουσιάζει τις θεμελιώδεις ιδέες, ορολογία και θεωρία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.  Όροι όπως “Computer hardware and software”, “Συστήματα Πληροφορικής” και “Γλώσσα Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών” συζητούνται και αναλύονται. 

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν μια εις βάθος γνώση για τη σύγχρονη διαχείριση ενός λειτουργικού συστήματος *NIX (όπως ένα περιβάλλον Linux) για προσωπικούς υπολογιστές, σε γραφικά περιβάλλοντα όπως και σε περιβάλλοντα κονσόλας. Τέλος, οι φοιτητές θα εξειδικευτούν στην εγκατάσταση, συντήρηση και αντιμετώπιση προβλημάτων σε ένα λειτουργικό σύστημα.