Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει: θεμελιώδεις αρχές δικτύωσης, ηλεκτρονική επικοινωνία, λογισμικό, τεχνικό εξοπλισμό και έννοιες πελάτη-διακομιστή. Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα είναι σε θέση να περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες του εξοπλισμού και του λογισμικού τα οποία αποτελούν τις δομικές μονάδες του Διαδικτύου. Επίσης οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα ανάπτυξης ιστοσελίδων (html) και με κάποιο λογισμικό σχεδιασμού ιστοσελίδων αναπτύσσοντας τεχνικές σχεδιασμού και κατασκευής ιστοσελίδων. 

Το μάθημα σκοπεύει στη γνωριμία με τις θεμελιώδεις μαθηματικές έννοιες, έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα τη χρήση των μαθηματικών ως μέσο έκφρασης, όταν ασχολούνται με διακριτές δομές. Επίσης σκοπεύει να εξοπλίσει τους επαγγελματίες με τις πτυχές των μαθηματικών γνώσεων που αφορούν στους τομείς της πληροφορικής και συναφών θεμάτων.

Το μάθημα αυτό αποτελεί το πρώτο μέρος μιας σειράς μαθημάτων με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών στην συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επιτραπέζιου και φορητού υπολογιστή καθώς και με την αποκατάσταση βλαβών σε έναν Υπολογιστή. Οι φοιτητές θα ασχοληθούν με καθήκοντα που σχετίζονται με σημαντικά προληπτικά μέτρα και προετοιμασίες για επιτυχή εντοπισμό βλάβης, την τοποθεσίας αυτής και τις ενέργειες αποκατάστασής της. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν επίσης με τις  ουσιώδεις πρακτικές ασφάλειας για το χώρο εργασίας, τα εργαλεία υλικού και λογισμικού και την εξουδετέρωση επικίνδυνων υλικών

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο. Αυτό περιλαμβάνει: θεμελιώδεις αρχές δικτύωσης, ηλεκτρονική επικοινωνία, λογισμικό, τεχνικό εξοπλισμό και έννοιες πελάτη-διακομιστή. Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα είναι σε θέση να περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες του εξοπλισμού και του λογισμικού τα οποία αποτελούν τις δομικές μονάδες του Διαδικτύου. Επίσης οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα ανάπτυξης ιστοσελίδων (html) και με κάποιο λογισμικό σχεδιασμού ιστοσελίδων αναπτύσσοντας τεχνικές σχεδιασμού και κατασκευής ιστοσελίδων.