Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και εκμάθηση των τεχνικών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον αποτελεσματικό έλεγχο και τη διαχείριση ενός τμήματος πωλήσεων έτσι ώστε αυτό να αποδίδει τα μέγιστα στην επίτευξη των στόχων και των γενικών σκοπών της επιχείρησης.